Ullensaker Rådhus

«Hel ved»

Totalrehabilitering av Ullensaker Rådhus

Ullensaker Rådhus ble oppført i 1967, tegnet av Arnstein Arneberg. Januar 2016 åpnet et rehabilitert rådhus med moderne interiører som oppfyller dagens og framtidens miljøkrav, samt krav til universell utforming og arealbruk. Cellekontorer er byttet til teambaserte arbeidsplasser, med fokus på støyreduksjon og interne kjøreregler.

Tepper i ren ullkvalitet bidrar til godt inneklima og reduserer lydnivå. Himlinger er dekket med absorberende plater og enkelte stillerom har buede vegger som sprer lyd. Belysning og overlys forsterker og markerer soner sammen med farger og møblering.

Målet var å beholde byggets særpreg med trekledning på søyler. Deler av panelt himling ble gjenbrukt på fondvegg mot Formannskapssalen, der også bordet ble transformert og modernisert med integrert teknikk. Glassfolie er inspirert av opprinnelig utsmykning, slik at interiørene forankres i historien med særpreg og identitet. Det ble etablert ny heis, nye toaletter og pausearealer som tilfredsstiller kravet om tilgjenglighet for alle (UU). Brukerne har deltatt i hele prosessen.

ROLLE: ansvarlig IARK

PROSJEKT: interiørprosjekt

TYPE: kontorbygg

DATO: februar 2016

OPPDRAGSGIVER: Ullensaker Kommune

PROSJEKTKOSTNAD: 35 mill.

AREAL:  1700 kvadratmeter totalrehabilitering

Prosjektet ble gjennomført som ansvarlig IARK hos KB Arkitekter AS.

Foto: Kjartan Murell

PROSESS