VISJON

Mhint Arkitektur skaper gode rom og smarte løsninger som svarer til dine behov og forventninger, – pluss det lille ekstra!
Mette Heimtun

Interiørarkitekt MNIL

HISTORIKK

Mhint Arkitektur A/S er opprettet av interiørarkitekt MNIL Mette Heimtun med start fra 1. februar 2016. Mette Heimtun har sin erfaringsbase fra det solide og velrennomerte KB Arkitekter AS, der hun gjennom 15 år har arbeidet som bl.a. prosjektansvarlig arkitekt og interiørarkitekt med større og mindre prosjekter.

Generell info, kfr. kbarkitekter.no. Se referanseliste og prosjekter ledet og gjennomført av Mette Heimtun.

KOMPETANSE

 • Mhint Arkitektur søker til enhver tid å holde seg oppdatert på produktmarkedet ved å delta på messer og fagtreff i inn- og utland.
 • Mhint Arkitektur prosjekterer innenfor gjeldende regler i Plan- og Bygningsloven, og utfører uavhengig kontroll på Universell Utforming.
 • Annen spesialkompetanse og interesse er akustikk og belysning.
 • Mhint Arkitektur benytter siste versjon av ArchiCAD ved prosjektering, samt Adobe programmene som støtteverktøy i tillegg til en personlig håndstrek ved presentasjon og visualisering.
 • Mhint Arkitektur v/ Mette Heimtun, er faglig engasjert i Vestfold Arkitektforening og representert gjennom Norske interiør- og møbeldesigneres Landsforbund (MNIL) som er kvalitetsstempelet for interiørarkitekter i Norge. nil.no
HVA GJØR MHINT ARKITEKTUR?

 • Prosjekterer bygninger innenfra og ut
 • Skaper varige og smarte løsninger basert på definerte behov
 • Involverer oppdragsgiver i prosess
 • Tilrettelegger for høy funksjonalitet
 • Komponerer opplevelse av rom og romforløp
 • Skaper tydelig identitet med høy estetisk verdi
 • Benytter virkemidler som form, farge, lys, lyd, materialitet, tekstur, struktur og symbolbruk
CV
TYPE OPPDRAG

 • Oppdrag defineres i innledende fase i samråd med oppdragsgiver
 • Oppdragene er ofte relatert til oppussing, rehabilitering eller ombygging av eksisterende bygningsmasse
 • Oppdrag spenner fra ett rom i privat bolig til større offentlige bygg og kontorbygg
 • Mhint utfører arbeider som fasadeendring, tilbygg, garasje, utendørs belysning/møblering, fargesetting og/eller utforming av uterom
 • Et oppdrag kan begrenses til enkle skisser og idéer på stedet, eller utvides til mer komplekse oppgaver
OPPDRAG KAN BESTÅ AV

 • Romprogrammering
 • Funksjonsanalyse og arealdisponering
 • Planløsning og utarbeide møbleringsplaner
 • Belysningsforslag og utarbeide himlings- og belysningsplaner
 • Farge- og material forslag og utarbeide farge- og materialplaner
 • 3D-visualisering i digital modell eller illustrasjoner
 • Lede brukerprosess som involverer og engasjerer
 • Fremdriftsplan og budsjett
 • Interiørkonsept – overordnet idé for atmosfære og identitet

 

 • Utarbeide identitetsskapende foliemotiv i samråd med grafisk formgiver
 • Utforming av fast inventar fra skisser til detaljtegninger, eksempelvis skranker eller andre romdannende elementer
 • Anbudsbeskrivelser for innvendige arbeider, inkludert rombehandlingsskjema
 • Anbudsbeskrivelser for løst og fast inventar, gardiner og solavskjerming
 • Oppfølging – byggeplass
 • FDV: som bygget tegninger, produktblad med manual for drift og vedlikehold