Signo Kafé og butikk

PROSJEKT

Motto; «Grenseløs tro på menneskets muligheter» setter standard for en varm, inkluderende møteplass i Andebu sentrum. Signo Grantoppen er et arbeidsmarkedstilbud for døve, hørselhemmede og døvblinde i Vestfold. I forbindelse med oppussing av kafé og butikk sto universell utforming i fokus, med trinnfri adkomst, tydelige gangsoner og dempet akustikk. Målet var også å tilby en møteplass for nærmiljøet der lokalforeninger og lag kan samles. Digitale skjermer, teleslynge og oppdatert lyd- og lysteknikk legger til rette for foredrag, underholdning og andre arrangementer på dag- og kveldstid.

Planløsningen er åpen og oversiktlig samtidig som den er inndelt i ulike soner for kaféutsalg, butikk, verksted og kaféens sitteplasser.

Sonene fremheves av en gjennomarbeidet belysning- og himlingsplan, der spilehimling i eik deler lokalet i to deler. Spilehimlingen danner en akse fra nytt inngangsparti via salgsdisken og bak til verkstedbordet. Salgsdisken kan betjenes av en person. Den har U-form og står sentralt plassert som et blikkfang. 

PROSJEKT: interiørkonsept og søknad

TYPE: Kafé og butikk

DATO: januar 2022

OPPDRAGSGIVER:  Signo Vevkroken AS

STED: Andebu, Sandefjord kommune