Sentrum Skole

«Eventyr»

BAKGRUNN

Sentrum barneskole fra tidlig 1900-t er et staselig landemerke midt i Horten sentrum. Kommunen bestemte seg for å totalrenovere bygningen og koble denne til Svømmehall og idrettsbygg. Kristiansen & Bernhardt arkitekter AS fikk oppgaven.

Opprinnelig skole besto av tre bygg; undervisningsbygg, idrettsbygg og byens svømmehall Ved å etablere et mellombygg i tre etasjer, ville man oppfylle flere funksjonsbehov, samtidig som de ulike byggene ble bundet sammen med et moderne glassbygg i 3 etasjer. Mellombygget inneholder tydelig inngangsparti med nedsunket aula, en større gymsal med tribune i 1 etasje, mens 2 og 3 etasje inneholder personalgarderober, møterom personalkantine og administrasjon.

 

 

ROLLE: ansvarlig IARK

PROSJEKT: interiørprosjekt

TYPE: undervisningsbygg, barneskole 1.-7. trinn

DATO: sommeren 2012

OPPDRAGSGIVER: Horten Kommune

STED:  Horten

AREAL:  7000 kvadratmeter rehabilitering og 1500 kvadratmeter nybygg

Prosjektet ble gjennomført som ansvarlig IARK hos KB Arkitekter AS.

Medarbeidere: Helena Enoksen, Maria Elisabeth Andreassen. Begge interiørarkitekt MNIL

Foto: Ole Christian Thorkildsen

INTERIØRKONSEPT

Bygningens arkitektur og forankring i historien sammen med Hortens misteltegn, ble inspirasjon til interiørkonseptet: ”Eventyr” visualisert i Elsa Beskow. Å fortelle en historie ved bruk av fargesetting, materialvalg og mønstring, der paletten er sarte pastell grunntoner, nordisk treverk og luftige nyanser av grønt, gult, orange og rødt, som blomster og bær på en eng.

Høye himlinger og store vinduer gir luft og lys til rommene. Materialer som murvegger, terrasso på alle gulv, trapperekkverk i smijern med eik håndløper gir tidløs kvalitet og fremheves i de nye interiørene. Slik vil interiørene appellere til vekst, kreativitet og glede.

PLANLØSNING

Brede korridorer uten dagslys ble brutt opp med sittenisjer og spalter med glass mot klasserom for å gi dagslys til korridorene. Sittenisjene brukes til undervisning og møteplasser i friminutter. Videre er det møteplasser ved hver trappeavsats, med fargesatt vegg der fargen skaper identitet til hver etasje. Et romskapende møbel fungerer som utstillingsmonter, kildesorteringsstasjon og pausemøbel. To av trapperommene ble valgt ut for kunstnerisk utsmykning med ønske om bruk som møteplass.

 

 

 

Aulaen er skolens hjerte der elevavslutninger, allmøter, lekselesing og annet sosialt samvær kan foregå. Rommet fremstår som intimt i motsetning til andre fellesarealer i skolen. Det var viktig å bryte ned målestokken slik at også de minste barna føler seg velkomne. Den intime atmosfæren forsterkes av materialer som oljet eik på gulv, frisk farger, variert møblering med sofa, stoler og to høye barbord. To trinn ned gir mulighet for flere sitteplasser.

Nasjonal konkurranse om kunstnerisk utsmykning

Interiørarkitekten var med i kunstkomitéen og engasjert i evaluering og valg av de innkomne arbeider som skulle være i tråd med interiørkonseptet. Kunstkomitéen fikk tilslag fra KORO om utvidede midler til kunst.