Ungdomsavdelingen – Sandefjord Bibliotek

«Pusterommet»

Et tverrfaglig prosjekt mellom bibliotek og folkehelse i regi av Vestfolds Fylkeskommune. En ungdomsgruppe hadde i l.a. høsten 2016 hatt en prosess hvor de sammen med Birger Sevaldsen og Linda Blåsvær fra Arkitektur og designhøyskolen hatt 5 workshops og lært servicedesign og systemorientert design. I prosessen jobbet de frem et ønsket innhold – både til interiør og aktiviteter.

Mhint ble engasjert til å materialisere denne prosessen i et fysisk interiør, med identitet knyttet til byen og nettopp dette biblioteket.

FARGE- & MATERIALVALG

Ved å ta utgangspunkt i gjenbruk av reoler med den grønne fargen, ble videre fargebruk det grønne mot det blå. Tepper i et spekter av farger og mønstringer fra grønt mot blått, ble det bærende element. Arkitekturen med tegl og panoramavinduer mot atriumshage, inspirerte til å dra hagen inn i rommet og at det grønne gulvteppet visuelt fortsetter ut. Teglvegger som et rustikt materiale ble fremhevet i den delen av rommet som har overlysvindu. Her ble armeringsjern brukt som espalier for klatreplanter, slik at rommet med grønt, langluvet teppet mellom teglvegg og grønn vegg ble et rom for kontemplasjon.

MØBLERING

Ingen nye stoler og bord ble kjøpt inn, men kun snekkerbygde elementer som sittemøbler, skjermvegg for oppslag, sittebenk for playstation og scene. Ungdommene ønsket et sted å ”henge” med hverandre, og helst ikke ordinære møbler. Hvalfangstbyen Sandefjord, fikk sittemøbelet ”hvalen” som midtpunkt. Den består av bokser i ulike høyder belagt med langluvet teppe. Lav belysning var viktig for å gjøre intime soner og mange stikkontakter for lading.

 

 

PROSJEKT: interiørkonsept, detaljprosjekt

TYPE: kultur

DATO: ferdigstilles august 2017

OPPDRAGSGIVER: Vestfold Fylkeskommune

STED: Sandefjord

AREAL:  ca 110 kvadratmeter ungdomsavdeling

INVENTARKOSTNAD: ca 70.000 kroner

Foto: Mhint Arkitektur