Restaurant Paparazzi

«En smak av Italia»

TV-studio bygget om til restaurant med uteservering, i strengt regulert bryggemiljø

Vi valgte å assosiere navnet Paparazzi med Fellinis «La Dolce Vita» og 50-tallets Roma. Det ble utgangspunktet for et restaurantinteriør bygd på inspirasjon fra gyllne toner, høye hvelv og glassmalerier.

Prosjekteringen bød på noen utfordringer i søkefasen. Bruksendring fra TV-studio til restaurantdrift med uteservering krevde Riksantikvarens samtykke på grunn av inngrep i middelaldergrunnen. En annen utfordring var å plassere alle funksjoner optimalt innenfor det langstrakte arealet.

Planløsningen skulle ivareta universell utforming både for gjester og for personalet, med trinnfri adkomst, handikaptoaletter, lav bardisk, valørkontraster og synlige gangsoner. Restaurantlokalet består av et høyloftet hovedrom og et bakenforliggende, lavere område med bar og åpent kjøkken. Videre finnes gjestetoaletter og øvrige funksjoner.

 

 

PROSJEKT: interiørprosjekt

TYPE: kultur

DATO: 2009 – 2011

OPPDRAGSGIVER: Gunnar Hjelmtvedt

STED: Nedre Langgate 20, 3126 Tønsberg

AREAL:  270 kvadratmeter ombygging

KOSTNAD: 7 mill.

INTERIØRARKITEKT: Kristiansen & Bernhardt arkitekter AS

PROSJEKTANSVARLIGE: Interiørarkitekt MNIL Mette Heimtun

KONSEPTUELL UTFORMING: Interiørarkitektene MNIL Adele Kløve og Helena Enoksen

Foto: Michal Tomaszewicz

Hovedrommets øvre del er dekorert med polstrede plater for akustisk demping. Høytsittende vinduer er dekket med gule, halvtransparente pleksiplater i to sjikt. Disse filtrerer dagslyset som glassmaleriene i en italiensk katedral. Tekstiler henger i hele rommets høyde og knytter sammen øvre og nedre del. Et sentralt motiv i hovedrommet er gasspeisen som kan sees fra alle sitteplasser, samtidig som den kamuflerer en søyle.

Den lange bardisken fremhever det horisontale rommet og leder blikket fra inngangspartiet til pizzaovnen bakerst i lokalet. Bardiskens front består av hvite fliser i ulike format lagt i forbandt. Dette gir et eksklusivt uttrykk innenfor budsjett.

 

Fargesettingen i gylne farger gjør at restauranten fremstår som solfylt om sommeren og lun om vinteren, og den tiltrekker seg dermed gjester gjennom hele året. Sittemøbler i ulike høyder gjør rommet dynamisk, og dekker ulike behov for store og små grupper. Belysningen med store, solgule lampeskjermer forsterker intime soner og står i sterk kontrast til studiobelysningen som trekker tråder tilbake til det opprinnelige TV-studioet. Kombinasjonen av moderne møbler blandet med klassiske materialer som messing og hud, gir rommet en egen identitet som skiller seg fra det øvrige restauranttilbudet på Tønsberg Brygge.