Kompetansebyggeren Vestfold

«Maskineriet»

 

INSPIRASJON

Å forme arbeidsplassen til lærere fra vidt forskjellige fagmiljøer, bidrar til at ungdom og voksne får kompetanse til å gå nye veier. Her er det lærere som veileder og underviser elever med ulik kulturell bakgrunn eller med spesielle behov, og hjelper dem med å finne sin plass i samfunnet. Tverrfaglighet gir ulike innfallsvinkler som bidrar til et inspirerende samarbeid og fellesskap. Her skapes god informasjonsflyt og helhetlig kunnskapsproduksjon i nye, moderne kontorlokaler.

PLANLØSNING

Maskinistskolen fra 60-tallet har en tidstypisk romstruktur med en mørk og bred korridor, og klasserom på hver side. Brygga Arkitekter AS v/ arkitekt MNAL Eystein Pladsen hadde gjort arealanalysen og skissert opp en funksjonell planløsning, som Mhint Arkitektur overtok da prosjektet skulle over i detaljprosjektfasen.

FARGE- & MATERIALVALG

Eksisterende tegl ble førende for videre fargesetting. Tegl har sin ekte, rustikke tekstur og varme glød, som fremheves med omkringliggende farger. Andre farger hentes fra ulike metaller i MASKINERIET; metallfarger som messing, aluminium, kobber, bronse og koks oversettes til malte flater og tekstiler.

PROSJEKT: interiørprosjekt

TYPE: kontor

DATO: oktober 2016

OPPDRAGSGIVER: Kompetansebyggeren Vestfold / Vestfold Fylkeskommune

STED: Tønsberg

AREAL:  ca. 850 kvadratmeter

KOSTNAD: ca. 1 mill.

Foto: Tim Joannides