Ungdomsavdelingen – Horten Bibliotek

«Pusterommet»

Et tverrfaglig prosjekt mellom bibliotek og folkehelse i regi av Vestfolds Fylkeskommune. En ungdomsgruppe hadde i l.a. høsten 2016 hatt en prosess hvor de sammen med Birger Sevaldsen og Linda Blåsvær fra Arkitektur og designhøyskolen hatt 5 workshops og lært servicedesign og systemorientert design. I prosessen jobbet de frem et ønsket innhold – både til interiør og aktiviteter.

Mhint ble engasjert av Vestfold Fylkeskommune til å materialisere denne prosessen i et fysisk interiør, med identitet knyttet til byen og nettopp dette biblioteket.

FARGE- & MATERIALVALG

Vi tok utgangspunkt i gjenbruk av reoler med den røde fargen, slik at videre fargebruk ble det røde mot det blå. Tepper i et spekter av farger og mønstringer fra rødt mot blått, er det bærende element. Teppene avgrenser arealet, demper akustikken og innbyr til et sted å være.

Sjøfartsbyen Horten, får innslag av det maritime ved bruk av ”fenderputer” som er puter man kan bruke etter behov, men som ryddes vegg på knagger langs veggen.

MØBLERING

Ungdommene ønsket et sted å ”henge” med hverandre, og helst ikke ordinære møbler. Å sitte på gulvteppe, eller på en snekkerbygget, teppelagt trapp/”fjell” ved vinduet, kunne være bedre. Utsyn og oversikt var viktig. Som delvis skjerming ble det satt opp 3 stk. veggplater i vinkel, montert på en hjørnestol for å få god stabilitet. Utside ble for oppslag og skrivetavle. Playstation med to skjermer på bord ble plassert slik at heiagjengen kan følge med fra ”fjellet”.

 

PROSJEKT: interiørkonsept, detaljprosjekt

TYPE: kultur

DATO: ferdigstilles august 2017

OPPDRAGSGIVER: Vestfold Fylkeskommune

STED: Horten

INVENTARKOSTNAD: ca. 70.000 kroner

AREAL:  ca. 36 kvadratmeter ungdomsavdeling

Foto: Mhint Arkitektur