FØYKÅSVEIEN

Nytt fargekonsept og omorganisering

PROSJEKT

Oppdraget var å lage et forslag på ny fargepalett for alle rom som ga en klar sammenheng og harmonisk bakgrunn for familiens møbler og kunst.

Den sveitserinspirerte boligens beliggenhet i skogkanten inspirerte til konseptet «Alveskogen» med fargepalett i lyse pasteller og mørke skyggefarger. Prosjetet viser at endret fargesetting skaper total forandring og et helt nytt uttrykk. Farger og kunst lyssettes med supplerende belysning.

Her presenteres idé for fargepalett, skisser, samt bilder som viser situasjonen før og etter.

Så enkelt kan det gjøres!

ROLLE: Ansvarlig IARK

PROSJEKT: Fargesetting av bolig – utarbeide interiørkonsept 

TYPE: bolig

DATO: 2018

OPPDRAGSGIVER: privat

STED: Føykåsveien, Nøtterøy

AREAL:  ca. 100 kvadratmeter

Foto: Mette Heimtun

Før oppussing