Café Gul

INNE

Som alle andre bibliotek, ville biblioteket i Horten også ha en innbydende kafé. Kafé Gul fikk mulighet til å etablere en filial i bibliotekets foajé. For å få et helhetlig interiørkonsept tilpasset eksisterende situasjon, ble Mhint bedt om å lage et forslag. Eksisterende terrakottaflis på gulv og grønne vindussprosser kunne ikke endres og ble førende elementer og satt sammen med Kafé Gul sin «gule» identitet. Kafé Gul har navnet sitt fra den gule bygningen kaféen ble startet i. I denne kaféen «vrenges» det gule fra utsiden av bygget til innsiden, men her ble det kun søyler vi fikk lov til å male. Kombinert med løst inventar og belysning, ble dette en gul helhet. Den lille kaféen gir ulike sittemuligheter og opprettholder fleksibilitet ved at bord kan flyttes sammen til en større enhet.
Kaféen har blitt en populær møteplass og tiltrekker seg flere besøkende til biblioteket.

UTE

Horten kommune med biblioteket som initiativtaker, ønsket å lage en stemning «a la Grünerløkka» i uteområdet mellom Rådhuset og Biblioteket. Her er det en passasje som svinger seg med trapper og reposer, fra bussterminalen til biblioteksplassen med Café Gul i front. Prosjektet «spiselig by» har hatt sine mobile grønnsakhager i område noen år og sammen med andre møbelelementer, ville uterommet fylle sitt potensial.

Skisseforslag som viser flere sittebenker kombinert med plantekasser, tenkt som ute-leseplasser, container for utlån til lag og foreninger ved salg av vafler og tombola, samt sittebenk med pergola for Café Gul og en «huske» fra Romeo og Julie balkongen. Rådhuset kunne også få en uteplass rett utenfor sin kantine.

Byggetegninger ble laget og prosjektet er i gang!

PROSJEKT: interiørkonsept

TYPE: café

DATO: august 2017

OPPDRAGSGIVER:  Horten Bibliotek / Horten Kommune

STED: Horten