Bjerke videregående skole i Oslo

«Manhattan»

Totalrehabilitering av skolebygg fra 1960-tallet

Bjerke VGS sin flerkulturelle elevsammensetning, geometriske korridorstruktur, scener og dansesaler og linjefag som ”musical”, og Medier og kommunikasjon gir assossiasjoner til en storby med energi, kreativitet og muligheter. Derav konseptet ”Manhattan”, New York. Utstyret er på et teknisk profesjonelt nivå. Kunstnerisk utsmykning i allrommet forsterker konseptet, sammen med belysning, fargevalg og møbelformer i fellesarealene.

Bygget hadde en klasseromstruktur med korridorer i ulike plan uten dagslys. Målet var å trekke dagslyset inn i kjernepartier,  og skape attraktive møteplasser og kontakt mellom arealene.

PLANLØSNING OG SPESIALDESIGN

Møteplassene har faste møbler med kjennefargen gult, inspirert av New Yorks kjente, gule taxier. Møbelformer forsterker bevegelse i rom ved å krysse over/under eller strekkes ut. Belysning og ledelinjer i korridorer viser retning og lange strekk. Belysningslinjene danner kryss for å markere en kryssende korridor.

PROSJEKT: interiørprosjekt

TYPE: undervisningsbygg

DATO: august 2013

OPPDRAGSGIVER: Oslo Kommune

STED: Bjerke videregående skole, Statsråd Mathiesens vei 25, 0594 Oslo

AREAL:  ca. 9000 kvadratmeter

INVENTARKOSTNAD: 5.mill

Prosjektet ble gjennomført som ansvarlig IARK hos KB Arkitekter AS.

Medarbeidere: Helena Enoksen, Jeanette Bjune, Maria Elisabeth Andreassen, Adele Kløve. Alle interiørarkitekt MNIL

Foto: Ole Christian Thorkildsen

Det gule signaliserer sosiale treffesteder med sittebenker og ressursstasjoner for kildesortering. Alle møblene er produsert i ikke-brennbar, robust kompaktlaminat og spesialtilpasset hver møteplass.

Et stort allrom med amfi ligger sentralt med tilstøtende kantineutsalg, auditorium og blackbox. Løst inventar, spesialdesign og belysning er prosjektert i nært samarbeid på tvers av faggrupper og i grundige brukerprosesser. IARK har også deltatt aktivt i kunstkomitéen.

Allrommets vegger har spalter mot bibliotek, mezzanin, galleri og personalrom. Administrasjonen, som tidligere hadde den flotteste utsikten, har gitt plass til allmennheten ved at biblioteket med studieplasser og læringssenter er plassert her.

Skolen med A- og B-bygg er koblet sammen med internkorridor. Vertikal kommunikasjon foregår i trapperom der såret etter heissjakt er byttet ut med en ”skyskraper”, eller ”lystårn”. Lystårnet er laget av glass med foliert mønstring og LED strimler på innsiden. Trapperommet er blitt et attraktivt rom man ønsker å bevege seg i.

Administrasjonen er plassert i bygg B som har sin egen vestibyle og resepsjon. Skolen kan deles inn i ulike soner med egne åpningstider  til bruk som bydelshus og eksterne arrangementer.

Avdeling for multihandicappede barn ligger skjermet fra resten av skolens aktiviteter, men har tilgang til skolen dersom ønskelig. Avdeling for psykisk utviklingshemmede har undervisningsrom integrert i skolen.

UNIVERSELL UTFORMING

Byggets kompliserte romforløp med ulike gulvnivåer, er løst med løftebord og ramper ved siden av trapper for å tilfredsstille universell utforming. Kontrastfarger, linjer i takbelysning, lede linjer i gulvbelegg og ledelinjer for brann er integrert i interiørkonseptet.