I løpet av 2 år har Mhint Arkitektur bygget opp kompetanse på interiørprosjektering for bibliotek med ulike innfallsvinkler og omfang. 

Biblioteket er viktig! Det er et nøytralt og trygt sted der mennesker kan møtes uansett alder, religion, kultur og samfunnslag. Biblioteket som inkluderer alle, bidrar til god integrering, inspirerer til samhold og bryter ned fordommer, fritt for prestasjon og krav. 

Mhint Arkitektur er stolt over å kunne bidra til å synliggjøre biblioteket som en attraktiv og framtidsrettet samfunnsarena.

Mhint`s jobb er å skape en trygg ramme og engasjement rundt utvikling av bibliotekets rom, funksjon og identitet. Med brukerprosess og innlevelse, dukker nye ideer og smarte løsninger opp, og sammen med et bærende interiørkonsept, får biblioteket den helheten i funksjon og uttrykk det fortjener.

Hordaland Fylkeskommune er inne i sitt 5. år (2014-2019) med bibliotekprosjektet «Modellbibliotek».

Formålet med prosjektet er at bibliotekene skal være i stand til å oppfylle den nye formålsparagrafen i biblioteklova. Dette er en konsekvens av samfunnsutviklingen. Samlingene blir mer digitale, åpningstiden forlenges og ønske om å prøve ut nye formidlingsmetoder utfordrer til nye løsninger.

Bibliotekrommet skal være rilgjengelig og fleksibelt. Modellbiblioteket åpner for nytenkning rundt romelementer for det å sitte, samtale, lese, møtes, spille spill osv.